THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Giới thiệu.

- Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến Gate (gọi tắt là “GATE”) ý thức rằng, tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng. Do vậy, GATE cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng.

- GATE sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ trên trang web hoặc trong sản phẩm của chúng tôi, tức là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của GATE.

- Khi đăng ký tài khoản tức là bạn đã đồng ý rằng mình chấp thuận những nội dung được mô tả tại Điều khoản bảo mật này.

2. Bảo vệ thông tin người dùng.

- Tất cả dữ liệu về người dùng được chúng tôi bảo vệ trong cơ sở dữ liệu. Để chống lại những truy cập không được phép, chúng tôi chỉ giới hạn việc truy cập tới các thông tin cá nhân về bạn cho một số nhân viên có thẩm quyền trong trường hợp bạn cần tiếp xúc với các thông tin đó để cung cấp các dịch vụ cho bạn.

- GATE không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Các thông tin bạn cung cấp sẽ được phục vụ trong việc đăng ký dịch vụ, và giúp chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết.

- GATE sẽ thông báo với người đăng ký qua email hoặc số điện thoại di động đã đăng ký rằng việc đăng ký của bạn đã hoàn thành hay sắp sửa hoàn thành. Sau đó chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc với bạn qua số điện thoại hoặc tài khoản đã được đăng ký để thông báo cho bạn biết về những thông tin quan trọng liên quan tới tài khoản của bạn hoặc về các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

- Chúng tôi giữ quyền gửi các thông tin liên quan tới dịch vụ đến bạn, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, thông điệp từ người quản trị, được xem như là một phần của tài khoản của bạn mà bạn không thể từ chối nhận chúng

3. Quản lý thông tin cá nhân.

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được sửa trực tuyến tại địa chỉ http://pay.gate.vn mà không ở bất kì địa chỉ nào khác.

4. Thay đổi Điều khoản bảo mật.

- Các dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi nên Điều khoản bảo mật cũng có thể thay đổi. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất.

- Bạn có thể tìm thấy bản cập nhật mới nhất trên trang web của chúng tôi. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về chính sách này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

- Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

5. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản.

- Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng, việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:

a. Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho GATE, những người của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản.

b. Theo yêu cầu của pháp luật phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.

6. Điều khoản khác.

- Mặc dù chúng tôi cam kết bảo vệ đến mức tối đa thông tin của bạn, nhưng có thể một số trang web khác thì không. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các sản phẩm khác như các trang được quảng cáo và liên kết từ http://pay.gate.vn đến.

- Chính sách bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi yêu cầu trên trang http://pay.gate.vn. Bạn nên xem qua chính sách của mọi dịch vụ trên mạng mà bạn sử dụng trước khi gửi đi các thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư khác. Bạn có thể tin tưởng rằng, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA