GATE PAY - Khi muốn xác minh giao dịch tôi phải làm sao?
13/07/2015 11:09
Đáp: Để xác minh giao dịch, bạn có thể chọn 1 trong 2 hình thức xác minh giao dịch là: "Bảo mật bằng OTP SM...
GATE ID - Làm sao để khôi phục mật khẩu bị đánh mất hay quên?
10/07/2015 15:20
Đáp: Chúng tôi cung cấp cho bạn 2 cách lấy mật khẩu như sau: Tạo lại mật khẩu thông qua Email.   &nb...
GATE ID - Cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản?
10/07/2015 15:20
Đáp: Để bảo vệ tài khoản của bạn tốt nhất, bạn cần phải khai báo đầy đủ và thật chính xác các th&oci...
GATE ID là gì?
13/07/2015 11:11
GATE ID - 1 tài khoản đa dịch vụ, cho phép người dùng tạo ra một tài khoản duy nhất cho tất cả dịch vụ được cun...