GATE DAILY - Tôi có thể xem cơ chế phân chia doanh thu tại đâu?
10/07/2015 15:20
Đáp: Bạn có thể xem cơ chế phân chia doanh thu theo từng game tại đây.
GATE DAILY - Tôi sẽ nhận được chia sẻ doanh thu bao nhiêu, như thế nào?
10/07/2015 15:20
Đáp: DAILY.GATE.VN chia sẻ doanh thu cho bạn dựa trên số tiền khi khách hàng nạp vào game và tỷ lệ chia sẻ t...
GATE ID - Tôi phải làm gì khi muốn chuyển nhượng thông tin tài khoản?
13/07/2015 11:10
Đáp: - Việc chuyển nhượng tài khoản GATE là giao dịch giữa các cá nhân. - GATE không cung cấp dịch ...
GATE ID - Khi tôi muốn thay đổi, tìm lại thông tin tài khoản thì phải thực hiện như thế nào?
13/07/2015 11:09
Đáp: Bộ phận hỗ trợ sẽ nhanh chóng kiểm tra giúp đỡ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể s...
GATE PAY - Dịch vụ cung cấp những hình thức nạp bạc nào?
13/07/2015 11:07
Đáp: Hiện tại dịch vụ GATE PAY cung cấp các hình thức nạp bạc vào tài khoản như sau: ♦ Thẻ GATE với c&...
GATE PAY - Tôi có thể chuyển bạc vào tài khoản người khác trên cùng hệ thống không?
13/07/2015 11:07
Đáp: Có, cách thực hiện vui lòng xem chi tiết tại đây. Xin cám ơn!