KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN GATE
10/07/2015 15:00
Để khôi phục mật khẩu đăng nhập của tài khoản, các bạn có thể thực hiện theo 2 cách, được hướng dẫn như dưới đ&acir...
ĐĂNG NHẬP GATE PASSPORT
10/07/2015 15:00
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho quý khách hàng, như nhận thông tin khuyến mãi, chính sách,...
HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GATE
10/07/2015 15:00
- Bạn có thể tạo tài khoản GATE tại cổng đăng nhập dịch vụ GATE Passport với đường dẫn https://psp.gate.vn/  - Tài khoản G...
TỔNG QUAN VỀ GATE PASSPORT
10/07/2015 15:00
1. GATE ID LÀ GÌ? - Gate ID - 1 tài khoản đa dịch vụ: cho phép người dùng tạo ra một tài khoản d...