HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Tôi sẽ nhận được chia sẻ doanh thu bao nhiêu, như thế nào?

Đáp: DAILY.GATE.VN chia sẻ doanh thu cho bạn dựa trên số tiền khi khách hàng nạp vào game và tỷ lệ chia sẻ tương ứng với cơ chế phân chia doanh thu của từng game do các nhà phát hành (NPH) khác nhau cung cấp.