HƯỚNG DẪN

Mua mã thẻ Game Online

- Khi mua mã thẻ GameOnline, Daily.gate.vn cung cấp cho quý khách 3 lựa chọn:

1. Cách 1: 

Giao dịch hiện mã thẻ, làm theo các bước sau (Bạn có thể vào báo cáo giao dịch để xem lại thẻ đã mua). 

2. Cách 2: Giao dịch in mã thẻ bằng máy in, làm theo các bước sau (Bạn có thể vào báo cáo giao dịch để in lại thẻ đã mua). 

3. Cách 3: Giao dịch nhận mã thẻ qua tin nhắn, làm theo các bước sau (Bạn có thể vào báo cáo giao dịch để nhắn lại thẻ đã mua).