HƯỚNG DẪN

Tạo tài khoản phụ - tài khoản nhân viên

Nhằm đáp ứng cho chủ đại lý có nhiều phòng máy, cửa hàng khác nhau, GATE DAILY cung cấp thêm cho quý khách chức năng mở tài khoản phụ.

+ Mỗi tài khoản phụ có 1 hạn mức tài khoản riêng do tài khoản quản lý cấp. Hạn mức này có thể thay đổi bất cứ lúc nào từ tài khoản quản lý.

+ Khi tài khoản phụ mua hàng, số tiền thanh toán sẽ bị trừ vào tài khoản quản lý. Hạn mức của tài khoản phụ sẽ giảm tương ứng với số tiền mua.

+ Tài khoản phụ không thể tự nạp GGOLD mà phải do tài khoản quản lý cấp hạn mức xuống.

+ Tài khoản quản lý có thể xem báo cáo giao dịch của tài khoản phụ.                   

 1. Để tạo tài khoản phụ. Quý khách làm theo các bước sau:

 Bước 1: 

 - Đăng nhập vào tài khoản daily.gate.vn

 - Chọn Thông tin tài khoản.

 Bước 2:

 - Chọn Tài khoản phụ -> Thêm mới tài khoản phụ 

Bước 3:

- Nhập thông tin tài khoản phụ.

- Nhấn Xác nhận để hoàn thành tạo tài khoản phụ.

- Số điện thoại tài khoản phụ vừa tạo sẽ nhận được mật khẩu đăng nhập vào daily.gate.vn và mật khẩu giao dịch. Quý khách đăng nhập vào và đổi mật khẩu đăng nhập, đổi mật khẩu giao dịch.

2. Khóa tài khoản phụ, thay đổi hạn mức tài khoản phụ  quý khách thực hiện theo các bước sau :

Bước 1:

- Chọn Tài khoản phụ -> Quản lý tài khoản phụ

Bước 2:

- Thay đổi hạn mức : chỉ cần thay đổi lại hạn mức hiện tại.

- Khóa tài khoản nào chỉ cần không chọn vào ô Đang mở. 

- Nhấn Lưu thay đổi để hoàn thành.