HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nước

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nước

App GATE

1. Tại giao diện chính, chọn icon “Nước”

2. Chọn "Nhà cung cấp" và nhập "Mã khách hàng" và bấm "tiếp tục"

3. Xác nhận thanh toán

4. Nhập "mật khẩu Ví" để xác thực

5. Hoàn tất giao dịch

6. Gửi mã bill cho khách hàng:

- Sao chép mã bill gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook, Telgram, Skype, Whatsapp,...

- In mã bill gửi trực tiếp cho khách hàng.

 

<ảnh>