HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn chuyển tiền đến Thẻ ATM nội địa

Hướng dẫn chuyển tiền đến Thẻ ATM nội địa

App GATE

 

1. Tại màn hình chính chọn icon "Chuyển tiền"

2. Nhập “số tiền chuyển”

- Lưu ý: Số tiền cần phải lớn hơn 10.000 VNĐ

3. Nhập "nội dung chuyển tiền"

4. Chọn chuyển tiền đến: “Thẻ ATM nội địa”

- Nhập “số thẻ ở mặt trước thẻ" và nhập "Tên chủ thẻ"

5. Sau đó nhấn “Chuyển tiền”

6. Nhập "mật khẩu Ví" để xác thực

7. Hoàn tất chuyển tiền

 

<ảnh>