HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn rút tiền về thẻ ATM nội địa

Hướng dẫn rút tiền về thẻ ATM nội địa

1. Tại màn hình chính chọn icon “Rút tiền”

2. Nhập “số tiền rút”

- Số tiền tối thiểu là 10,000 VNĐ.

3. Chọn nơi rút về: "Thẻ ATM nội địa"

4. Nhập "số thẻ ở mặt trước" và 'tên chủ thẻ" rút về

Lưu ý: Tên tài khoản ngân hàng phải trùng với tên ví.

5. Xác nhận rút tiền

6. Nhập "mật khẩu Ví" để xác thực

7. Hoàn tất giao dịch

 

<ảnh>