HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng

1. Tại màn hình chính chọn icon “Rút tiền”

2. Nhập “số tiền rút”

- Số tiền tối thiểu là 10,000 VNĐ.

3. Chọn nơi rút về: "Tài khoản ngân hàng"

4. Chọn ngân hàng hàng và nhập số tài khoản rút về

Lưu ý: Tên tài khoản ngân hàng phải trùng với tên ví.

5. Xác nhận rút tiền

6. Nhập "mật khẩu Ví" để xác thực

7. Hoàn tất giao dịch

 

<ảnh>