Cập nhật game tích hợp thanh toán Gate
13/07/2015 10:51
Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật game được tích hợp: - Game Avatar Star - Game Mộng Giang Hồ - ME Corp - Game iWIN - ME Corp ...
Cập nhật bổ sung đối tác tích hợp ví điện tử
13/07/2015 10:52
Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật danh sách ví điện tử được tích hợp: - ZingXu:  - AsiaSoft - Netgame...
Dịch vụ thanh toán game
10/07/2015 17:22
- Dịch vụ thanh toán game: Là dịch vụ cho phép tài khoản GATE có thể dùng bạc tài khoản của m&i...
Thanh toán cước truyền hình cáp
10/07/2015 17:21
- Dịch vụ thanh toán cước Truyền hình cáp: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản...
Thanh toán cước điện thoại di động
10/07/2015 17:23
- Thanh toán cước điện thoại di động: Là dịch vụ cho phép tài khoản GATE dùng bạc của tài khoản để tha...
Dịch vụ thanh toán tiền nước
10/07/2015 17:21
- Dịch vụ thanh toán tiền nước: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản của mình để thanh...