ĐẠI LÝ

CHIẾT KHẤU CƯỚC ĐIỆN THOẠI

1. NẠP VIETTEL

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Viettel 10000 10,000 4.80 9,520
2 Viettel 20000 20,000 4.80 19,040
3 Viettel 30000 30,000 4.80 28,560
4 Viettel 50000 50,000 4.80 47,600
5 Viettel 100000 100,000 4.80 95,200
6 Viettel 200000 200,000 4.80 190,400
7 Viettel 300000 300,000 4.80 285,600
8 Viettel 500000 500,000 4.80 476,000

2. NẠP MOBIFONE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Mobifone 10000 10,000 5.40 9,460
2 Mobifone 20000 20,000 5.40 18,920
3 Mobifone 30000 30,000 5.40 28,380
4 Mobifone 50000 50,000 5.40 47,300
5 Mobifone 100000 100,000 5.40 94,600
6 Mobifone 200000 200,000 5.40 189,200
7 Mobifone 300000 300,000 5.40 283,800
8 Mobifone 500000 500,000 5.40 473,000

3. NẠP VINAPHONE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Vinaphone 10000 10,000 5.60 9,440
2 Vinaphone 20000 20,000 5.60 18,880
3 Vinaphone 30000 30,000 5.60 28,320
4 Vinaphone 50000 50,000 5.60 47,200
5 Vinaphone 100000 100,000 5.60 94,400
6 Vinaphone 200000 200,000 5.60 188,800
7 Vinaphone 300000 300,000 5.60 283,200
8 Vinaphone 500000 500,000 5.60 472,000

4. NẠP VIETNAMMOBILE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Vietnam mobile 10000 10,000 6.70 9,330
2 Vietnam mobile 20000 20,000 6.70 18,660
3 Vietnam mobile 50000 50,000 6.70 46,650
4 Vietnam mobile 100000 100,000 6.70 93,300
5 Vietnam mobile 200000 200,000 6.70 186,600
6 Vietnam mobile 300000 300,000 6.70 279,900
7 Vietnam mobile 500000 500,000 6.70 466,500

5. NẠP BEELINE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Beeline 10000 10,000 6.80 9,320
2 Beeline 20000 20,000 6.80 18,640
3 Beeline 50000 50,000 6.80 46,600
4 Beeline 100000 100,000 6.80 93,200
5 Beeline 200000 200,000 6.80 186,400
6 Beeline 300000 300,000 6.80 279,600
7 Beeline 500000 500,000 6.80 466,000

6. NẠP SFONE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Sfone 10000 10,000 6.50 9,350
2 Sfone 20000 20,000 6.50 18,700
3 Sfone 50000 50,000 6.50 46,750
4 Sfone 100000 100,000 6.50 93,500
5 Sfone 200000 200,000 6.50 187,000
6 Sfone 300000 300,000 6.50 280,500
7 Sfone 500000 500,000 6.50 467,500

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA