ĐẠI LÝ

CHIẾT KHẤU NẠP GAME

1. NẠP BẠC GATE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Bạc Gate 10000 10,000 5.80 9,420
2 Bạc Gate 20000 20,000 5.80 18,840
3 Bạc Gate 50000 50,000 5.80 47,100
4 Bạc Gate 100000 100,000 5.80 94,200
5 Bạc Gate 200000 200,000 5.80 188,400
6 Bạc Gate 500000 500,000 5.80 471,000
7 Bạc Gate 1000000 1,000,000 5.80 942,000
8 Bạc Gate 2000000 2,000,000 5.80 1,884,000
9 Bạc Gate 5000000 5,000,000 5.80 4,710,000
10 Bạc Gate 10000000 10,000,000 5.80 9,420,000
11 Bạc Gate 20000000 20,000,000 5.80 18,840,000

2. NẠP ZINGXU

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Zingxu 10000 10,000 7.40 9,260
2 Zingxu 20000 20,000 7.40 18,520
3 Zingxu 50000 50,000 7.40 46,300
4 Zingxu 60000 60,000 7.40 55,560
5 Zingxu 100000 100,000 7.40 92,600
6 Zingxu 120000 120,000 7.40 111,120
7 Zingxu 200000 200,000 7.40 185,200
8 Zingxu 240000 240,000 7.40 222,240
9 Zingxu 500000 500,000 7.40 463,000

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA