ĐẠI LÝ

CHIẾT KHẤU THẺ VIỄN THÔNG

1. THẺ VIETTEL

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Viettel 10000 10,000 5.00 9,500
2 Viettel 20000 20,000 5.00 19,000
3 Viettel 30000 30,000 5.00 28,500
4 Viettel 50000 50,000 5.00 47,500
5 Viettel 100000 100,000 5.00 95,000
6 Viettel 200000 200,000 5.00 190,000
7 Viettel 300000 300,000 5.00 285,000
8 Viettel 500000 500,000 5.00 475,000

2. THẺ MOBIFONE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Mobifone 10000 10,000 5.80 9,420
2 Mobifone 20000 20,000 5.80 18,840
3 Mobifone 30000 30,000 5.80 28,260
4 Mobifone 50000 50,000 5.80 47,100
5 Mobifone 100000 100,000 5.80 94,200
6 Mobifone 200000 200,000 5.80 188,400
7 Mobifone 300000 300,000 5.80 282,600
8 Mobifone 500000 500,000 5.80 471,000

3. THẺ VINAPHONE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Vinaphone 10000 10,000 5.60 9,440
2 Vinaphone 20000 20,000 5.60 18,880
3 Vinaphone 30000 30,000 5.60 28,320
4 Vinaphone 50000 50,000 5.60 47,200
5 Vinaphone 100000 100,000 5.60 94,400
6 Vinaphone 200000 200,000 5.60 188,800
7 Vinaphone 300000 300,000 5.60 283,200
8 Vinaphone 500000 500,000 5.60 472,000

4. THẺ VIETNAMMOBILE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Beeline 10000 10,000 6.70 9,330
2 Beeline 20000 20,000 6.70 18,660
3 Beeline 50000 50,000 6.70 46,650
4 Beeline 100000 100,000 6.70 93,300
5 Beeline 200000 200,000 6.70 186,600
6 Beeline 300000 300,000 6.70 279,900
7 Beeline 500000 500,000 6.70 466,500

5. THẺ BEELINE

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Vietnam mobile 10000 10,000 6.90 9,310
2 Vietnam mobile 20000 20,000 6.90 18,620
3 Vietnam mobile 50000 50,000 6.90 46,550
4 Vietnam mobile 100000 100,000 6.90 93,100
5 Vietnam mobile 200000 200,000 6.90 186,200
6 Vietnam mobile 300000 300,000 6.90 279,300
7 Vietnam mobile 500000 500,000 6.90 465,500

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA