ĐẠI LÝ

CHUYỂN TIỀN SIM ĐA NĂNG

1. CHUYỂN TIỀN SIM ĐA NĂNG

STT Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
1 Anypay 500000 500,000 4.70 476,500
2 Anypay 1000000 1,000,000 4.70 953,000
3 Anypay 2000000 2,000,000 4.70 1,906,000
4 Anypay 3000000 3,000,000 4.70 2,859,000
5 Anypay 5000000 5,000,000 4.70 4,765,000
6 Anypay 10000000 10,000,000 4.70 9,530,000
7 Anypay 20000000 20,000,000 4.70 19,060,000

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA