GIỚI THIỆU

CỔNG ĐĂNG NHẬP GATE PASSPORT

- GATE Passport - https://psp.gate.vn - Cổng đăng nhập dịch vụ thanh toán GATE.

- GATE Passport hỗ trợ người dùng tạo tài khoản, xác minh đăng nhập sử dụng dịch vụ thanh toán.

- GATE Passort hỗ trợ người dùng đăng nhập dưới 2 định dạng: Email và Số điện thoại.