TIN TỨC

Mã thẻ iSec nạp được những game nào? Mua mã thẻ iSec ở đâu?

Mã iSec nạp được những game nào? 

Mua thẻ iSec ở đâu?

[Update 01/07/2020] Danh sách game thẻ iSec nạp được:

STT Tên sản phẩm, dịch vụ Tên viết tắt Địa chỉ web sử dụng sản phẩm, dịch vụ
1 Mobiz Mobiz http://mobiz.vn
2 Updating… Updating… Updating…
3 Updating… Updating… Updating…
4 Updating… Updating… Updating…

Tôi có thể mua thẻ GATE ở đâu?

Bạn có thể mua thẻ iSec tại các kênh sau:

1. Mua mã iSec tại kênh Daily.Gate.vn: https://bit.ly/MuaTheiSec 

2. Mua mã iSec tại kênh Pay.Gate.vn : https://bit.ly/MuaTheNhanh 

* Nhận mã thẻ ngay màn hình hiển thị và email - Không cần đăng nhập

3. Mua mã iSec tại GATE Official Store trên sàn TMĐT Lazada: https://bit.ly/GateStoreLaz 

Updating...

BQT GATE.