TIN TỨC

[TB] BẢO TRÌ VÀ NÂNG CÂP HỆ THỐNG

 Công ty kính gửi đến Quý khách hàng thông báo về việc nạp ANY VIETTEL sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp hệ thống, cụ thể như sau:

    -  Thời gian bảo trì: Từ 09h00 đến 13h30 gày 21/10/2017

    -   Lý do: bảo trì để nâng cấp hệ thống nạp Any Viettel.

 Trong thời gian trên mọi giao dịch nạp Any Viettel sẽ bị gián đoạn.

Daily.gate.vn xin thông báo Quý khách hàng được biết và chủ động trong các hoạt động kinh doanh.

Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ Quý khách hàng.

 Trân trọng thông báo.