TIN TỨC

[TB] Bảo trì DV Topup mạng Viettel & Anypay

[TB] Bảo trì DV Topup mạng Viettel & Anypay

Kính gửi Quý khách hàng

Nhà cung cấp dịch vụ topup Viettel và Anypay thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ để tiến hành bảo trì. Trong thời gian bảo trì, quý khách hàng sẽ không thể thực hiện nạp tiền cho các thuê bao mạng Viettel bằng chức năng "Nạp tiền điện thoại trả trước" trên hệ thống DAILY.

Công ty sẽ thông báo gửi quý khách hàng khi dịch vụ topup Viettel và Anypay hoạt động lại bình thường.

 Trân trọng.